Haber Detayı
06 Kasım 2019 - Çarşamba 20:00 Bu haber 554 kez okundu
 
Avlanma Amaçlı Işık KullananGemilere 50 Bin Lira Ceza
İç sular, Karadeniz, Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında, gemilerdeki faaliyetlerin yürütülmesinde gerekli olan aydınlatma hariç, ağlarla avlanma amaçlı ışık kullanan veya bu amaca uygun ışık donanımı bulunduran gemiler için sahip veya donatanlarına 50 bin lira idari para cezası verilecek.
- Haberi
Avlanma Amaçlı Işık KullananGemilere 50 Bin Lira Ceza

 İstihsal edilen su ürünlerine ve gemi hariç, av gemisine bağlı olup olmadığına bakılmaksızın avcılık amacıyla ışık sağlayan her türlü su vasıtalarına ve edevatına el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararlaştırılacak.
 
Meclis'te kabul edildi! Artık yasak
Su Ürünleri Kanunu'nda değişiklik teklifi Genel Kurulda kabul edildi. İç sular, Karadeniz, Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında, gemilerdeki faaliyetlerin yürütülmesinde gerekli olan aydınlatma  hariç, ağlarla avlanma amaçlı ışık kullanan veya bu amaca uygun ışık donanımı  bulunduran gemiler için sahip veya donatanlarına 50 bin lira idari para cezası verilecek.
 
"PARA CEZASI VERİLECEK"
 
Su Ürünleri Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM  Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Bu kanun ve çıkarılan yönetmeliklerdeki yasak, sınırlama ve  yükümlülüklere aykırı hareket edenlere para cezaları verilecek. Buna göre, ruhsat  tezkeresi almadan ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapan kişilere bin liradan 5  bin liraya kadar, gemiler ve diğer su vasıtaları için sahip veya donatanlarına 5  bin liradan 50 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Amatör avcılıkla  ilgili usul ve esaslara aykırı hareket eden kişilere 250 liradan 500 liraya,  amatör avcılıkta kullanılan gemiler için sahip veya donatanlarına 500 liradan 5  bin liraya kadar, ticari avcılıkla ilgili usul ve esaslara aykırı hareket  edenlere 5 bin liradan 50 bin liraya kadar idari para cezası kesilecek. İzin ve ruhsat tezkeresini, talep halinde yetkililere göstermeyen  ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapan kişilere ve gemiler için sahip veya  donatanlarına bin lira idari para cezası verilecek.
"ÜRÜNLERE EL KONULACAK"
 
Ruhsat tezkeresi veya izin almadan elde edilen su ürünlerine el  konularak, mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilecek. Ruhsat tezkeresini  almadan gırgır ağları veya orta su trolü ya da dip trolü, algama gibi dip sürütme  av araçları kullanılarak ya da dalarak ticari avcılık yapılması halinde istihsal  vasıtalarına, diğer av vasıtaları ile avcılık yapılması halinde ise ilk tespitte  gemi hariç istihsal vasıtalarına, kabahatin tekrarı halinde ise istihsal  vasıtalarına el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilecek.
 
"SÖZLEŞMELERİ İPTAL EDİLECEK"
   
Avcılık istihsal hakkını kiralayan kooperatif, kooperatif birliği veya  köy birliklerinin, düzenlemelere aykırı hareket eden başkan ve yönetim kurulu  üyelerine ayrı ayrı 2 bin 500 liradan 25 bin liraya kadar idari para cezası  verilecek. Aynı kabahatin tekrarı halinde idari para cezalarının iki katı uygulanacak ve kira sözleşmeleri iptal edilecek. Baraj göllerine veya ihdas olunacak diğer suni göllere su verilmeden  önce su ürünleri bakımından alınması gereken tedbirlerin tespiti için Tarım ve  Orman Bakanlığına başvurulacak. Bakanlıkça belirlenen tedbirleri almayanlara 5  bin liradan 50 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.
 
"UYULMADIĞI TAKTİRDE CEZALAR ARTACAK"
   
Tarım ve Orman Bakanlığından izin alınmadan kurulan su ürünleri  yetiştiricilik tesislerinin sahiplerine 10 bin liradan 100 bin liraya kadar idari  para cezası verilecek. Tesisin yönetmelikte belirtilen şartlara uygun hale  getirilmesi için 90 gün süre tanınacak. Bu süre sonunda aykırılığın devam etmesi  durumunda ilk verilen idari para cezası iki katı olarak uygulanacak. Aykırılığın  giderilmesi ya da tesisin faaliyetine son verilmesi için 30 gün daha süre  verilecek. Bu süre sonunda aykırılığın devam ediyor olması durumunda idari para cezası, ilk verilen cezanın üç katı olarak uygulanacak ve tesisin, mülki amir  tarafından kapatılmasına karar verilecek. Bakanlığın yönetmelikle belirlediği  usul ve esaslara uymayanlar hakkında 5 bin liradan 50 bin liraya kadar idari para  cezası uygulanacak.
   
"TÜRK VATANDAŞI OLMAYANLARA 20 BİN TL CEZA"
 
Bomba, torpil, dinamit, kapsül ve benzeri patlayıcı maddeler, öldürücü  veya uyuşturucu maddeler, sönmemiş kireç, elektroşok ve hava tazyiki ile su  ürünleri avlayanlara 10 bin lira idari para cezası verilecek, istihsal edilen su  ürünleri ile aykırılığa neden olan eşya, alet, edevat, teçhizata el konulacak. Gerçek ve tüzel kişilerin, su ürünlerinin istihsal, muhafaza, işleme  ve nakliyesi için yapacakları yatırımlar için yüzde 100 indirim uygulanmasına  ilişkin düzenlemeye aykırı hareket eden kooperatif, kooperatif birlikleri veya  üretici birliklerinin başkan ve yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı 2 bin 500  liradan 25 bin liraya kadar idari para cezası kesilecek. Aynı kabahatin tekrarı  halinde idari para cezalarının iki katı olarak uygulanacak ve kira sözleşmeleri  iptal edilecek. Yabancı turistler ile etüt ve araştırma işlerinde çalışacak yabancılar  dışında su ürünleri avcılığı yapan Türk vatandaşı olmayan kişilere 20 bin lira  idari para cezası uygulanacak.   Tarım ve Orman Bakanlığının müsaadesi alınmadan akarsularda su  ürünlerinin geçmesine veya yetişmesine engel olacak şekilde ağlar kuran, bent,  çit ve benzeri engeller yapanlara 1700 lira idari para cezası verilecek. Akarsular üzerinde kurulmuş ve kurulacak olan baraj ve regülatör gibi  tesislerde su ürünlerinin geçmesine mahsus balık geçidi veya asansör yapmayanlara  veya istenen tedbirleri almayanlara, kontrolü yapan kurumca, aykırılığın  giderilmesi için su yapısının niteliği dikkate alınarak 18 ayı geçmemek üzere  yeterli süre tanınacak. Bu süre zarfında aykırılığın giderilmemesi halinde 100  bin liradan 200 bin liraya kadar idari para cezası verilecek. Müteakip  kontrollerde de aynı yöntem uygulanacak ve aykırılığın giderilmediğinin tespiti  halinde, bir önceki idari para cezasının iki katı uygulanacak. Balık geçidi veya  diğer göç yapıları bulunduğu halde bunları çalışır vaziyette tutmayanlara, taşıma  yapmayanlara, Tarım ve Orman Bakanlığınca öngörülen tedbirleri yerine  getirmeyenlere, 50 bin liralık ceza uygulanacak.
 
"MÜLKİYETİ KAMUYA GEÇİRİLECEK"
 
Ticari amaçla yapılan avcılık faaliyetlerine yönelik olarak  yönetmelikle getirilen hükümlere aykırı hareket edenlere bin 700 lira ve  kullanılan gemiler için sahip veya donatanlarına 2 bin 500 yüz lira idari para  cezası verilecek, istihsal olunan su ürünlerine el konularak mülkiyetin kamuya  geçirilmesine karar verilecek. Aykırılığın gırgır ağları ile avlanan balıkçı  gemileri kullanılarak yapılması halinde, bu gemiler için sahip veya donatanlarına  ceza üç katı uygulanacak. Kabahatin işlenmesinde kullanılan gemiler ile gerçek  veya tüzel kişilerin ruhsat tezkereleri, kabahatin ilk defa işlenmesi halinde bir  ay, ikinci defa işlenmesi halinde üç ay süre ile geri alınacak, tekrarlanması  halinde iptal edilecek ve gemi hariç istihsal vasıtalarına el konularak  mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilecek. Aykırılığın bu kanuna istinaden  bölgeler, mevsimler ve zamanlar veya istihsal vasıtalarının haiz olmaları gereken  asgari vasıf ve şartlar ile bunların kullanma usul ve esasları bakımından yapılan  düzenlemelere uyulmayarak işlenmesi halinde, gemiler haricindeki istihsal  vasıtalarına da el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararlaştırılacak.
 
"IŞIKLI AVLANMAYA 50 BİN TL CEZA"  
 
İç sular, Karadeniz, Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale  Boğazlarında, gemilerdeki faaliyetlerin yürütülmesinde gerekli olan aydınlatma  hariç, ağlarla avlanma amaçlı ışık kullanan veya bu amaca uygun ışık donanımı  bulunduran gemiler için sahip veya donatanlarına 50 bin lira idari para cezası  verilecek, istihsal edilen su ürünlerine ve gemi hariç, av gemisine bağlı olup  olmadığına bakılmaksızın avcılık amacıyla ışık sağlayan her türlü su vasıtalarına  ve edevatına el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararlaştırılacak.  Kabahatin işlenmesinde kullanılan gemiler ile gerçek veya tüzel kişilerin ruhsat  tezkereleri, kabahatin ilk defa işlenmesi halinde bir ay, ikinci defa işlenmesi  halinde üç ay süre ile geri alınacak, tekrarlanması halinde iptal edilecek ve  gemi hariç istihsal vasıtalarına el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine  karar verilecek. Amatör amaçla yapılacak avcılık faaliyetlerine yönelik olarak  yönetmelikle getirilen hükümlere aykırı hareket edenlere 500 lira, kullanılan  gemiler için sahip veya donatanlarına 750 lira idari para cezası uygulanacak,  istihsal olunan su ürünlerine ve gemi hariç kullanımı yasak istihsal vasıtalarına  el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilecek. Aynı kabahatin  tekrarı halinde istihsal olunan su ürünlerine ve gemi hariç istihsal vasıtalarına  el konularak mülkiyeti kamuya geçirilecek. İç sular, Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında trol ile  su ürünleri istihsalinde bulunanlara 10 bin lira, kullanılan gemiler için sahip  veya donatanlarına 20 bin lira idari para cezası verilecek. İstihsal olunan su  ürünleri ile istihsal vasıtalarına el konularak mülkiyeti kamuya geçirilecek.  Fiilin iki yıl içinde tekrarı halinde kullanılan gemilerin sahip veya  donatanlarına bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 500 bin günden 10 bin güne kadar  adli para cezası verilecek ve istihsal olunan su ürünleri ile istihsal  vasıtalarına el konularak müsaderesine hükmolunacak.  
 
"İMALATÇILARA DA CEZA VERİLECEK"
 
Dip trolüne ilişkin yasak, sınırlama ve yükümlülüklere aykırı hareket  edenlere ve kullanılan gemiler için sahip veya donatanlarına 7 bin lira idari  para cezası verilecek. Yasak bölgelerde veya yasak zaman ve mevsimlerde dip trol ağları denizde veya toplanıp bordaya alınmış durumda tespit edilenler, göz açıklıkları  tayin olunan asgari ölçülerden küçük dip trolü ağlarını her ne suretle olursa  olsun gemilerinde bulunduranlar ile orta su trolünü veya kombine trolünü dip  trolü olarak kullananlar hakkında ceza uygulanacak. Zamanlar, mevsimler, cins, nevi, çeşit, irilik, ağırlık, büyüklük  itibarıyla istihsali yasak olan su ürünlerinin, yasağın devam ettiği müddet  zarfında her ne suretle olursa olsun satışı, nakli, imalatla kullanılması yasak  edilen su ürünlerini nakledenlere, satanlara 500 bin lira, bunları imalatta  kullananlara, işleyenlere, muhafaza edenlere ve ihraç edenlere 10 bin lira idari  para cezası verilecek. Kaynakların korunması amacıyla, su ürünlerinin yurt dışına çıkarılması  ve canlı olarak yurt içine sokulmasına aykırı hareket edenlere 5 bin liradan 100  bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Ayrıca söz konusu su ürünleri,  istihsal ve nakil vasıtalarına el konularak mülkiyeti kamuya geçirilecek. Tarım ve Orman Bakanlığınca, su ürünleri müstahsilleri, su ürünleri  tacirleri, sanayici ve esnafından istenilen bilgileri ve belgeleri ilgililere  zamanında ve doğru olarak vermeyenlere, 700 lira, yasak vasıta ve usullerle  yapılan ilmi ve teknik etüt ve araştırmalardan elde edilen su mahsullerini  satanlara 850 lira idari para cezası uygulanacak.
 
"DONANIMLARIYLA BİRLİKTE EL KONULACAK"    
 
Bakanlığın belirlediği sistem ve cihazların bulunmadığı gemiler için  sahip veya donatanlarına bin liradan 5 bin liraya kadar, yetiştiricilik tesisleri  sahiplerine ise 5 bin liradan 25 bin liraya kadar, avladıkları ürünleri  bakanlıkça belirlenen karaya çıkış noktalarından boşaltmayan gemiler için sahip  veya donatanlarına bin liradan 5 bin liraya kadar idari para cezası  verilecek. Deniz ve iç sularda balıklandırma yapan veya bu kaynaklara diğer su  ürünlerini bırakan gerçek kişilere 10 bin lira, tüzel kişilere 20 bin lira para  cezası uygulanacak. Başka ülkelerin kara sularında, münhasır ekonomik bölgelerinde veya  uluslararası sularda ticari su ürünleri avcılığı yapan gemilerden bakanlıkça  ruhsatlandırılmış olanlar için sahip veya donatanlarına 10 bin liradan 30 bin  liraya kadar, ruhsat tezkeresine sahip olmayan gemiler için ise sahip veya  donatanlarına 20 bin liradan 50 bin liraya kadar idari para cezası verilecek. Söz  konusu idari para cezaları, tam boyu 12 metre dahil 22 metreye kadar olan gemiler  için 2 katı, 22 metre ve daha uzun gemiler için 3 katı olarak uygulanacak. Ruhsat tezkerelerine geçici süre ile el konulan balıkçı gemilerinin bu  süre içerisinde avcılık yapmaları halinde, bu gemilere avlanma araçları ve donanımlarıyla birlikte el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar  verilecek.
 
Kaynak: (KHA) - Karadenizhayat Editör: Birsen KALKAR
Etiketler: Avlanma, Amaçlı, Işık, KullananGemilere, 50, Bin, Lira, Ceza,
Yorumlar
Haber Yazılımı