Haber Detayı
03 Haziran 2020 - Çarşamba 14:57 Bu haber 396 kez okundu
 
BASK'tan atamalarda Ehliyet, Liyakat, Kariyer Çağrısı
BASK Samsun İl Temsilcisi Bayram Uzunoğlu, kamuda yapılan atamalarda mülakatın kaldırılmasını, ehliyet, liyakat, kariyer ve devlete sadakat ilkelerine uyulmasını istedi.
SİVİL TOPLUM Haberi
BASK'tan atamalarda  Ehliyet, Liyakat, Kariyer Çağrısı

 

Yazılı bir basın açıklaması yapan Bayram Uzunoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun  temel ilkelerini sıralayan 3 üncü maddesinin “liyakat” başlıklı (C) bendi maddesi liyakati şöyle tanımlamaktadır:

“C) Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkanlarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır.”

 

Bunun açık  anlamı şudur:

-          Eşitlik ilkesi gereği, siyasi düşünce, dini inanç, ırk, renk ve cinsiyet gibi herhangi bir ayrıma tabi olmaksızın kamu görevlerine girmek her vatandaşın bir vatandaşlık hakkıdır. Sistemi kayırma prensibinden ayıran en temel ilke budur.

-          Ehliyet ilkesi, kamu hizmetine alınmada asıl olanın ehliyet olmasını yani o iş için ehil bir kimsenin işe alınması demektir.

-          Yarışma ilkesine göre kamu görevine eleman alınması, başvuran adaylar arasından yapılacak yeterlik yarışması sonucu, kamu hizmeti açısından en iyi adayların hizmete alınması imkanı sağlanmış olur.

-          Liyakat sistemi, memurluğu bir kamu görevi olarak kabul eder. Hayatını kamu hizmetine adayan kişilerin, bunun karşılığında ihtiyaç duydukları hizmet güvenliğinin  teminat altına alınması gerekir ki bunun adına güvenlik ilkesi denir.

-          Tarafsızlık ilkesi, kamu hizmetlerini yürütmekle görevli kişi ve kuruluşlara her türlü eylem ve işlemlerinde tarafsız olmalarını emreder.

 

Sıraladığımız ilkeler çağdaş bir hukuk devletinde kamu bürokrasisinin olmazsa olmazıdır.  Bu durumun aksi, kayırmacılık ve ABD’de de 1870’li yıllara kadar uygulanan kayırmacı yağma sisteminin (spoil system) 21. yüzyılda hortlatılmasıdır.  Kamuoyunun ve memurların yakından tanıdığı sarı sendika ve konfederasyonların da desteği ve talebi ile  bu ilkelerin ayaklar altına alınması hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü ilkesini zedelemektedir.

 

En alt idari kadrodan üst düzey görevlere kadar atamaların yandaşlık anlayışı ile yapılması liyakatin ayaklar altına alınmasının da ötesinde kamuda verimsiz ve beceriksizliğin yaygınlaşmasına yol açmaktadır.  AB İlerleme raporlarındaki; “Yasal çerçeve; tarafsızlığı, devamlılığı veya liyakate dayalı personel alımı ve terfi usullerini tam olarak güvence altına almamaktadır.” eleştirisi yabana atılmamalıdır.

 

MÜLAKATLAR KESİNLİKLE KALDIRILMALI

 

BASK  olarak bir kez daha hatırlatmak isteriz ki;  Memurların KPSS sınavı ile işe alınması esas olmalı, istisnalar hizmetin gerekliliği ile sınırlı tutulmalıdır. Hizmetin gerekliliği dışında mülakatlar kesinlikle kaldırılmalıdır. Yazılı sınavında 90 (doksan) alanın mülakatta (50 elli) verilerek elenmesi, yazılı sınavda 60 (altmış) alana mülakatta 100 (yüz ) verilerek kazandırılması; mülakatı yapanın ve onaylayanlar için de, mülakat sonunda hak etmediği yerlere getirilenler için de utanç vericidir. Bunun bir kul hakkı olduğu, emek hırsızlığı olduğu bilinmelidir.

Bu nedenle mesleğe özel yarışma sınavı gerektiren kadrolar sınırlı tutulmalı ve yarışmaların objektif  kriterlere bağlanması sağlanmalı, İstisnai kadro uygulamasına son verilmeli, Özel durumlar dışında 4-B uygulamasına son verilmeli, 4-B statüsünde istihdam edilenler kadroya geçirilmelidir.

 

Sonuç olarak;

Atamalarda ehliyetliyakat, kariyer ve Devlete sadakat ilkelerine uyulmalıdır. 15 Temmuz alçakça darbe teşebbüsü, bu ilkeleri hileli yollarla taammüden aşılmasından kaynaklanmıştır. Buna bir kez daha izin verilmemelidir.  Ehliyetliyakat, kariyer ve Devlete sadakat ilklerine uyulmadığı takdirde yakınmak zorunda kalırız.

Kamuda ehliyetliyakat, kariyer ve Devlete sadakat ilkelerine uyulması için gereğinin yapılmasını Sayın Cumhurbaşkanının dikkatine arz ediyoruz."

Kaynak: (KHA) - Karadenizhayat Editör: Coşkun ÖZBEK
Etiketler: BASK'tan, atamalarda, , Ehliyet,, Liyakat,, Kariyer, Çağrısı,
Yorumlar
Haber Yazılımı