Haber Detayı
20 Kasım 2017 - Pazartesi 16:47 Bu haber 2981 kez okundu
 
CHP, Samsun Büyükşehir Belediyesi için savcıları göreve davet etti
CHP Samsun İl Başkanı Tufan Akcagöz, CHP İl başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin 2016 yılı Sayıştay denetim raporunda usülsüz ihaleler yaptığını, rapora göre de savcıların raporda yeralan konuları araştırması gerektiğini söyledi.
SİYASET Haberi
CHP, Samsun Büyükşehir Belediyesi için savcıları göreve davet etti


Açıklamasına Büyükşehir Belediyesi'nin bir sokağa  "Ebu Suud Efendi " ismini verdiğini belirterek başlayan Akcagöz, " Ebu Suud, bundan 500 yl önce alevilerle ilgili verdiği fetvalarla ayrımcılık yapmış, halkı kin ve nefret söylemleri ile ayrışmaya ve tahike yöneltmek için fetva vermiş bir şeyhülislamdır. Bu şahsın adının bir sokağa verilmesi 500 yıl sonra da olsa günümüzde ayrımcılığın, kin ve nefret söylemlerinin desteklenmesi anlamını taşır. Belediyeye yaptığımız isim değişikliği talebi kabul edilmemiş ve nefret söylemi 500 yıl sonra da ayakta tutulmaktadır . Bu suçtur.

Biz buradan Büyükşehir belediyesine tekrar çağrıda bulunuyoruz. Bu sokağa bu şahsın adının verilmesi alevi vatandaşlarımızı üzmektedir. Bu yanlıştan dönün, bu şahsın adını o sakaktan kaldırın! Sokağın adı değiştirilmezse gerekli suç duyurusunda bulunacağız." dedi.


GELİR 541 MİLYON, BORÇ 1 MİLYAR TL

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin 2016 yılı Sayıştay denetim raporunu da basın mensuplarına gösteren Tufan Akcagöz, Sayıştay raporu ile Samsun Büyüjkşehir Belediyesi'nin bazı ihalelerde usülsüzlükler ve suç oluşturacak uygulamalar yaptığının kesinleştiğini ifade ederek, " Sayıştay, tüm kamu kurumlarını denetleyen tarafsız bir kurumdur. Belediyenin geliri 541  milyon lira olmasına karşılık 775 milyon gideri bulunmaktadır.  borcu 1 milyar liraya yaklaşmıştır. Bu borçları Samsun halkı ödeyecektir. Bu kadar borca rağmen belediye gereksiz harcamalar yapmaktan kaçınmamaktadır. Daha önceki basın toplantılarında da değindiğim gibi, by kadar borç varken Büyükşehir Belediyesi Van'ın 2 ilçesine birilerinin talimatı ile Samsun halkının parasından 8 milyon liralık yatırım yapmıştır.

Bu borçların büyük bir kısmı dövizle yapılan borçlanmadır. Her kur artışında katlanmaktadır. Bu borçları yapanlar kendileri ama bu borçları Samsun halkı ödeyecektir. Kimsenin Samsun halkını bu kadar boçlandırmaya hakkı yoktur. Büyükşehir Belediyesi bununla da kalmamış, “Hafif Raylı Sistem Hattı Yapım İşinin İnşaat, Hat Ve Ray İşleri Müşavirlik ve Kontrollük Hizmet Alımı” işini  ise 2 kısma ayırmış, rekabet koşulları olmadan ihale edilmiştir. Bunun suç olduğu bu uygulamayı hayata geçiren görevlilerin cezai yaptırımlarla karşı karşıya geleceği de Sayıştay raporunda belirtilmiştir." diye konuştu. .

31 FİRMAYA EKSİK İŞLERLE İLGİLİ İŞLEM YAPILMADI, FAZLA ÖDEME YAPILDI

Büyükşehir Belediyesi'nin  2016 yılında ihale verdiği 34 firmanın tamamında usülsüz , eksik , hatalı malzeme kullanıldığının , una rağmen sadece 3 firmaya yaptırım uygulandığının da raporda yeraldığını ifade eden Akcagöz, " Hesaplamaların buna göre yapılmasına rağmen sadece 3 firmadan, aradaki fark hakedişlerinden kesilmiş ve 31 firma ile ilgili hiçbir işlem yapılmamıştır. Bu 31 firma hangileridir. Eksik ve hatalı işler yapmalarına rağmen neden hakedişlerinden bu bedeller kesilmemiş ve haksız kazanç sağlamalarına izin verilmiştir. Bu firmalar arasında AK Partili müteahhitler var mıdır. Neden halkın parası fazladan ödenmiştir.
Sayıştay denetim raporunun sonunda bu yapılan yanlışlardan görevlilerin de hukuken sorumlu olduğu, yaptırım uygulanması gerektiği de belirtilmektedir. Yani, bu yanlışlıkları yapan memurlar ya da görevliler, yaptıklarından hukuken de sorumludur. Savcılar bu konuların araştırılmasından sorumludur. Yürekli bir savcı arıyor, savcıları göreve davet ediyoruz. Bu bir suç duyurusudur. Ayrıca Sayıştay denetim raporları Sayıştay'ın internet sitesinde yeralmaktadır. Yani kamuya açıktır.
O halde savcılar gerekeni yapmalıdır." şeklinde konuştu.

İŞTE SAYIŞTAY DENETİM RAPRU'NDAN KONULARLA İLGİLİ BÖLÜMLER: 

 Kanun’un 5.’inci maddesindeki “Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez. Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. Diğer ihale usulleri Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir.” hükümleri dikkate alındığında, bu hükümlerin rekabetin engellenmesinin önlenmesi amacıyla getirildiği anlaşılmaktadır. Kaldı ki tek bir iş deneyim belgesinin sunulmasının rekabeti engelleyeceğine ilişkin görüşün bulguda belirtilen “Geçici Hakediş Raporları ve Kesin Hesap Hakediş Raporları Kontrollük-Teknik Danışmanlık Hizmetleri” işinin 4 kısma ayrıldığı ve “Hafif Raylı Sistem Hattı Yapım İşinin İnşaat, Hat Ve Ray İşleri Müşavirlik ve Kontrollük Hizmet Alımı” işinin ise 2 kısma ayrıldığı ve işlerin bütün kısımlarının aynı yüklenicilere ihale edildiği hususları birlikte değerlendirildiğinde idare uygulamasının rekabet koşullarına katkı sağladığı söylenemez. 

Diğer taraftan İdare cevabında Güney Bölgesi-Doğu Bölgesi ile Merkez ve Batı Bölgeler için bölge ihtiyaçlarının ayrı ayrı gözetilerek yaklaşık maliyetlerinin belirlendiği ve pazarlık usulü (21/f) için belirlenen limitin altında kaldığı için bu dört işin ayrı ayrı 21/f maddesine uygun olarak ihale edildiği iddia edilmiştir. Oysaki 4734 sayılı Kanun hükümlerinden anlaşılacağı üzere parasal tutarların altında kalınması idarenin bütün ihtiyaçlarını bu yolla karşılayacağı anlamına gelmemektedir. Zira bu düşünce yapısıyla idareler bütün ihtiyaçlarının kısımlara bölerek 21/f veya 22/d ile karşılayabileceklerdir. Bu durum ise ihale mevzuatı mantığına halel getirdiği gibi kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasının da önüne geçmiş olacaktır.  

Açıklanan nedenlerle, pazarlık usulüne sadece Kanun’da belirtilen hallerin varlığı halinde başvurulabileceği, ilgili maddelerde parasal limitlerin altında kalınması amacıyla gerçekleştirilecek alımların 4734 sayılı Kanun’un temel ilkelerine aykırı olacağı, dolayısıyla parasal limitler dahilinde yapılacak alımların istisnai, açık ihale usulünün asıl olduğu, yasal düzenlemeye riayet edilememesi halinde ilgili görevlilerin yaptırımlarla karşılaşılacağı aşikardır.  

 İdarenin 2016 yılı hesabının incelenmesi neticesinde; yol yapım, bakım ve onarım ihaleleri kapsamında yapılan yollardan alınan karotların idare tarafından analiz ettirildiği, analiz sonuçlarında ise söz konusu yollardan bazılarında (34 adet) ihale dokümanlarına uygun olmayan beton sınıflarının kullanıldığı görülmüştür. İlgili yapım işlerinden 3 adedinde, yüklenicilerin kullandığı beton sınıfına göre hesaplama yapıldığı ve aradaki farkın hakkedişlerinden kesildiği ancak kalan 31 adeti için herhangi bir işlem yapılmadığı tespit edilmiştir.


 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun “Görevlilerin ceza sorumluluğu” başlıklı 28’inci maddesinde; 
“Muayene ve kabul komisyonlarının başkan ve üyeleri, yapı denetim görevlileri ve ihtiyacın karşılanma sürecindeki her aşamada görev alan diğer ilgililerin, görevlerini kanunî gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklarının, taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde, haklarında ilgili mevzuatları gereğince disiplin cezası uygulanır. Ayrıca, fiil veya davranışlarının özelliğine göre haklarında ceza kovuşturulması da yapılır ve hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirilir. (Değişik son cümle: 30/7/2003-4964/48 md.) Bu Kanuna aykırı fiil veya davranışlardan dolayı hüküm giyen idare görevlileri, bu Kanun kapsamına giren işlerde görevlendirilemezler…” 

Kaynak: (KHA) - Karadenizhayat Editör: Coşkun ÖZBEK
Etiketler: CHP,, Samsun, Büyükşehir, Belediyesi, için, savcıları, göreve, davet, etti,
Yorumlar
Haber Yazılımı