Haber Detayı
20 Eylül 2016 - Salı 11:40 Bu haber 2051 kez okundu
 
Mesleğimize ve ülkemize sahip çıkıyoruz
Mühendis mimar ve şehir plancıları günü olan 19 Eylül dayanışma gününde tüm TMMOB üyeleri İnşaat Mühendisleri Odasında bir araya geldi
- Haberi
Mesleğimize ve ülkemize sahip çıkıyoruz

Mühendis mimar ve şehir plancıları gününe İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Cevat Öncü, Mimarlar Odası Başkanı İshak Memişoğlu, Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Özdağ ve TMMOB üyeleri katıldı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Samsun İl Koordinasyon Kurulu adına açıklama yapan İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Cevat Öncü, “Bugün, ülkemizin mühendis, mimar ve şehir plancılarının örgütü olan TMMOB`nin mücadele tarihi açısından önemli bir gündür. Bugün, mühendis, mimar ve şehir plancılarının dayanışma günüdür. 19 Eylül 1979 tarihinde TMMOB`nin çağrısıyla mühendis, mimar ve şehir plancıları ekonomik ve demokratik talepleri için ülke ölçeğinde bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdiler. 1979 Türkiye`si,  işsizliğin, yoksulluğun ve pahalılığın giderek arttığı bir ülkedir. Ayrıca , demokratik uygulamaların ve can güvenliğinin ortadan kalktığı bir ortam yaratılmıştır. TMMOB ve diğer toplumsal kesimlerin yürüttükleri demokratik ve örgütlü mücadeleye karşı baskı ve kıyımların kol gezdiği koşullarda TMMOB, tüm mühendis, mimar ve şehir plancılarını iş bırakma eylemine çağırmıştır” dedi.


Başkan Öncü, “Büyük çoğunluğu kamu kesiminde çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıları tek taraflı olarak belirlenen ücretleri üzerinde söz sahibi olmak istediler. Çalıştıkları iş yerlerinde iş bırakarak ekonomik, demokratik taleplerini dile getirdiler. Hazırlanan basın bildirilerini iş yerlerinde okudular. 19 Eylül 1979 günü ülkemizin 49 ili, 443 iş yerinde mühendis ve mimarlar başta olmak üzere, tüm teknik elemanlar bir günlük iş bırakma eylemi yaptılar. Bu önemli gün 2010 yılında TMMOB`nin 41. Dönem Olağan Genel Kurulunda alınan bir kararla 19 Eylül tarihi; "mühendis, mimar ve şehir plancıları dayanışma günü" olarak kabul edildi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ülkemizin birçok ilin de İKK`lar kanalıyla kitlesel basın açıklamaları yapılarak sorunlar dile getirilmekte, sorunlara çözüm yolları aranmaktadır. Aradan geçen 37 yıla rağmen, ülkemizin mühendis, mimar ve şehir plancılarının sorunları değişmediği gibi daha da ağırlaşarak devam ediyor. Mühendis ve mimarlar sömürüye, yolsuzluğa, baskı ve zulüm düzenine karşı bugün de direniyorlar” diye belirtti.

Öncü, “Ülkemizin, toprağına, suyuna, deresine, ormanına, kentsel-kırsal tüm kamusal alanlarına sahip çıkıyorlar. Gerici ve bilimsel olmayan bir eğitim düzeni istemiyorlar. Bir mühür bir müdür anlayışıyla açılan ve fiziki şartları yetersiz, laboratuarı olmadığı gibi öğretim kadrosu  mühendislik ve mimarlık eğitimi için  yeterli olmayan,diplomalı yeni işsizler yaratan eğitim sistemine karşı çıkıyorlar. Mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı meslek disiplinleri ve örgütümüz, yeni sermaye birikimi ve rant sürecine tabi kılınmaya çalışılmaktadır. Bizlerin, bazı alanlardaki yetkileri yapılan düzenlemeler ile sermaye kuruluşlarına devredilmektedir. Meslek Odalarımızın bazı alanlardaki yetkileri kısıtlanmakta, bazıları da ortadan kaldırılmaktadır. Mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetleri,  kamusal fayda anlayışından çıkartılarak özelleştirmenin, ticarileştirmenin unsuru haline getirilmeye çalışılmaktadır. Fason üretime bağlı mühendislik anlayışı dayatılmaktadır. Esnek ve güvencesiz çalışma koşulları yaygınlaşmakta, işçi sağlığı ve iş güvenliği, insanca barınma hakkı göz ardı edilmektedir. Deprem gerçeğinin gerektirdiği yapı üretimi ve denetimi, kent politikaları, enerji, tarım, orman, su kaynakları gibi alanlarda mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığının mesleki denetim – bilimsel - teknik kriterleri devre dışı bırakılmaya çalışılmaktadır” şeklinde konuştu.

Kaynak: (KHA) - Karadenizhayat Editör: Coşkun ÖZBEK
Etiketler: Mesleğimize, ve, ülkemize, sahip, çıkıyoruz,
Yorumlar
Haber Yazılımı