Haber Detayı
01 Temmuz 2020 - Çarşamba 15:57 Bu haber 367 kez okundu
 
OMÜ Mimarlık’tan Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Projesi
OMÜ Mimarlık Bölümünün YaşamBoyu Eğitim Merkezi Projesi Çevrimİçi Ortamda Devam Ediyor
EĞİTİM Haberi
OMÜ Mimarlık’tan Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Projesi

OndokuzMayısÜniversitesi (OMÜ) MimarlıkFakültesiMimarlıkBölümüöğrencileri, Samsun’untarihîkentmerkezindekiBüyükşehirBelediyesibinasınınyeraldığıyapıadasıüzerinde “YaşamBoyuEğitimMerkezi”tasarlıyor.

 

OMÜ MimarlıkFakültesiMimarlıkBölümütarafındanlisanseğitimininüçüncüyılındaverilenvekentselbağlamdamimaritasarımıöğretmeyihedefleyenMimariTasarımStüdyosu V (MİM 302) dersikapsamındabudönemöğrenciler, geliştirilenYaşamBoyuEğitimMerkeziprojesinitarihîvekültürelözelliklerbarındırankentmerkezindekiBüyükşehirBelediyesibinasınınyeraldığıyapıadasıüzerindeyürütüyor.

 

YaşanankoranavirüspandemisinedeniyleverilenarasonrasındaMimarlıkBölümü MIM 302 stüdyosu; tümdiğerstüdyolargibiçevrimiçi (online) süreceadapteolurken, sıkıştırılmışbir program kapsamındaöğrencilerinyoğunkatılımlarıylaprojeyekaldığıyerdendevametmeyebaşladı.

 

Bu amaçladüzenlenen online buluşmaya; MimarlıkFakültesiDekanıve Mimarlık Bölüm Başkanı ve aynızamandaStüdyoKoordinatörü Prof. Dr. DeryaOktay, projeyürütücüsüakademisyenlerveöğrencilerkatıldı.

 

Online etkinlikte, projekonusunun “Öğrenmekiçinhiçbirzamanerkenya da geçdeğil!” ilkesigözetilerekbelirlendiğinikaydedenStüdyoKoordinatörü Prof. Dr. Oktay, projeylekenthalkınıntoplumuntemelaktörleriolarakgüçlenmesinekatkıdabulunacakbireğitimortamınınoluşmasınınhedeflendiğinivurguladı.

 

DekanOktay “Toplumsalodaklıprojeleryerelyönetimlercedikkatealınmalı”

 

KonuşmasındakentaidiyetivebilinciüzerindeduranDekanOktay, devamında“Eğerniteliklikentisteniyorsa, sosyoekonomikveeğitimdüzeyleriaçısındantoplumdaönemlibiryeredinemeyen, bazıdurumlardasosyalsorunlaranedenolanbireyvegruplardakentlilikbilinciningelişiminekatkıdabulunacağıdüşünülenbuvebenzeritoplumsalgeliştirmeprojelerininyerelyönetimlercemutlakadikkatealınmasıgerekiyor.”değerlendirmesindebulundu.

 

“Projealanıçokuygunbirlaboratuvarözelliğinde”

 

TarihîvegelenekseldeğeresahipbinalarıiçerenalanlardaprojeüretmeninçokönemlibirsorumlulukistediğinivetasarımdabüyükbirduyarlılıkgerektirdiğinisöyleyenOktay, verilenprojealanının, öğrencilerdetarihîçevreyeduyarlımimaritasarımkonusundafarkındalıkyaratmakiçin de çokuygunbirlaboratuvarolduğunusözlerineekledi.

 

DekanProf. Dr. DeryaOktaykoordinatörlüğünde, Dr. Öğr.ÜyesiHasanTahsinSelçuk, YüksekMimarHüseyinÖzbulut, MimarÖzlemMelekYalçınkaya, MimarHüseyinBaşnamlı, Arş. Gör.YelizEmecen, Arş. Gör.NilayNida Can, Arş. Gör.Semihİğci, Arş.Gör.İrem Can veArş.Gör.Hilal P. Arslantarafındanyürütülenve 73 öğrencisiolan MIM 302 stüdyosunundönembaşındakiilk 5 haftalıkyüzyüzeeğitiminde, Samsun’daeskikentmerkeziolarak da bilinenSaathaneMeydanıilebağlantılıprojealanınabirgünlükaraştırma-incelemegezisiyapılmış, analizlerdeneldeedilenbulgularvediğerverilerdikkatealınarakgeliştirilenkonseptlerstüdyodasunulmuştu.

 

 

Kaynak: (KHA) - Karadenizhayat Editör: Birsen KALKAR
Etiketler: OMÜ, Mimarlık’tan, Yaşam, Boyu, Eğitim, Merkezi, Projesi,
Diğer Fotoğraflar
Diğer fotoğrafları büyük görüntülemek için üzerini tıklayın.
OMÜ Mimarlık’tan Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Projesi
OMÜ Mimarlık’tan Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Projesi
Yorumlar
Haber Yazılımı