Haber Detayı
02 Ekim 2019 - Çarşamba 17:06 Bu haber 1432 kez okundu
 
Samsun EMO'dan Biyokütle Enerji Santrali Açıklaması
Elektrik Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Tarık Tarhan, Ülkemizin elektrik kurulu gücünün, tüketim talebinin üzerinde artış gösterdiğini, yeni enerji santrallerine yapılan yatırımların kamusal israf olduğunu söyledi.
- Haberi
Samsun EMO'dan Biyokütle Enerji Santrali Açıklaması

 

HÜKÜMET 10 YIL SÜRE İLE ALIM GARANTİSİ VERMİŞ

Tarhan, Artan elektrik ihtiyacını karşılamada bugüne kadar akla gelen ilk yol olan, çok sayıda yeni elektrik tesisi kurma yerine; talebi yöneterek, enerjiyi daha verimli kullanıp, sağlanan tasarrufla yeni tesis ihtiyacını azaltmaya yönelik politika ve uygulamalar hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

 

EMO (Elektrik Mühendisleri Odası) samsun Şube Başkanı Tarık Tarhan, Çarşamba İlçesi Eğercili Mahallesi’nde yapımı devam eden biyokütle enerji santrali ile ilgili olarak bir basın açıklaması yaptı.

Santralin Samsun Çarşamba BES, YEKDEM kapsamında elektrik üretimi yapacak bir tesis olduğunu,  2020 yılında devreye girmesi halinde,  on yıl süre ile ürettiği elektriğin tümü için devlet tarafından alım garantisi uygulanacağını belirten Tarhan açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “ Samsun İli Çarşamba İlçesi Eğercili Mahallesinde Oltan ve Köleoğlu Elektirk ve Enerji Üretimi Tic. A.Ş. tarafından kurulmaya başlayan; tarım ve orman atığı bitkisel biokütle hammaddelerinin doğrudan yakılması ile elektrik enerjisi üretmek üzere, elektriksel olarak 27 MegaWatt, termik olarak 96 Mega Watt gücünde Biyokütle Enerji Santraline (BES) ilişkin Oda görüşümüz aşağıda sunulmuştur.

Türkiye’nin Elektrik Kurulu Gücü ve Mevcut Proje Stoku

Türkiye’nin elektrik kurulu gücü Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) verilerine göre Ağustos 2019 sonu itibariyle 90.403,4 MW olarak gerçekleşmiş durumdadır.

Mevcut kurulu gücümüzün yanı sıra Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (EPDK) yatırım izleme raporlarına göre 2018 yıl sonu itibariyle lisans alarak inşasına başlanmış 19.371,63 MW (4.800 MW Akkuyu NGS kapasitesi hariç) tesis vardır. Ayrıca ön lisans almış olan projeler toplamı 13.567,51 MW’tır.

2018 Yılı sonu itibariyle toplam proje stokumuz 123.342,54 MW’ın üzerindedir.

Türkiye’nin Elektirk Üretim ve Tüketim Değerleri

Türkiye’nin elektrik üretimi 2019 Ocak – Ağustos sonu itibariyle 195,451 Milyar Kilo Watt Saat (kWh), tüketimi de 194,827 Milyar kWh olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu verilere lisanssız elektrik katkısı dahil edildiğinde elektrik üretimi 202,3 Milyar kWh olarak tahmin edilmektedir. Nüfus artışına rağmen 2019 yılı ilk sekiz aylık elektrik tüketimi 2018 yılının aynı dönemine göre artmamıştır.

2017 yılından buyana elektrik üretim kapasitesi, tüketim talebinden fazla artmaktadır. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik şartlara bağlı olarak sanayi elektrik tüketim değerlerinde düşüş devam etmektedir.

Türkiye’de elektrik tüketiminin ani en fazla tepe güç değeri (Max. Puant) 2019 yılı için,  26 Ağustos tarihinde, saat 16:30 da 45.325 MW olarak gerçekleşmiştir.Son bir yıldır kurulu kapasitemizin en fazla 50’si kadar tüketebiliyoruz. Kurulu kapasitemizin tümünün emre amade ve tam kapasite çalışması durumunda 50’lik fazla kapasitemiz olduğu görülmektedir.

 

Özet olarak;

  • Elektrik üretim sektöründe yıllardır sağlıklı planlama yapılmamıştır. Üretim izinleri ve lisanslama işlemlerinde ülke gerçekleri, bölgesel, kentsel gereklilikler göz ardı edilmiştir.
  • Elektrik üretiminde arz fazlası oluşmuş ve tesislerin kapasite kullanım oranları düşmüş, dolayısı ile birim üretim maliyetleri artmıştır.
  • Ülke kaynaklarımız israf edilmektedir.

Enerji Sektöründe Takipteki Krediler Artıyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 2017 Sonunda 637 milyon Tl olan enerji sektöründeki (elektrik, gaz, su kaynakları üretim ve dağıtım sanayi) takipteki kredi miktarı, 2018 sonunda 6 milyar 322 milyon TL’ye yükselerek, artış oranı yüzde 892 olmuştur.

Genel takipteki krediler oranı aynı dönemde yüzde 2,95’ten yüzde 3,87’ye yükselirken, enerji sektöründeki takipteki krediler bu dönemde yüzde 0,45’ten yüzde 3,4’e yükselmiştir.

Enerji sektöründe 2003-2018 döneminde 95 milyar dolarlık yatırım yapıldığı, yatırımlar için alınan kredilerin büyük kısmının döviz cinsinden olduğu bilinmektedir. BDDK verilerine göre; içinde bulunduğumuz yıl itibarıyla enerji şirketlerinin Türk Bankalarına 47 Milyar Dolarlık kredi borcu bulunmaktadır.

Yenilenebilir Enerji Destekleme Mekanizmasının Enerji maliyetlerine Etkisi

Üretim lisansı sahibi tüzel kişilere, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri için Yenilenebilir Enerji Kaynak (YEK) Belgesi verilmesi ile YEK Destekleme Mekanizmasının (YEKDEM) kuruluşu ve işleyişine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmeliği” 01.10.2013 tarihinde yayımlanmıştır.

Samsun Çarşamba BES, YEKDEM kapsamında elektrik üretimi yapacak bir tesis olup 2020 yılında devreye girmesi halinde,  on yıl süre ile ürettiği elektriğin tümü için devlet tarafından alım garantisi uygulanacaktır.

Biyokütle enerji santralları için elektrik birim fiyatı 13.3 dolar-cent/kWh olarka belirlenmiş olup ortalama elektrik birim fiyatlarının iki katından fazladır.

Ülkemizde tüketilen elektriğin yaklaşık 22’si YEKDEM kapsamında olup elektrik piyasasının oluşumunda ve elektrik birim fiyatlarının oluşmasında en önemli etkenler arasında yer almaktadır.

Sonuç;

Ülkemiz elektrik kurulu gücü, tüketim talebinin üzerinde artış göstermektedir.

Elektrik üretim ve dağıtım sektörünün içinde bulunduğu ekonomik darboğaz doğrudan sanayi üretimini ve ülke ekonomisini olumsuz etkilemekte, enerji maliyetlerindeki artış enflasyon üzerinde olumsuz etki yaratmaktadır.

Artan elektrik ihtiyacını karşılamada bugüne kadar akla gelen ilk yol olan, çok sayıda yeni elektrik tesisi kurma yerine; talebi yöneterek, enerjiyi daha verimli kullanıp, sağlanan tasarrufla yeni tesis ihtiyacını azaltmaya yönelik politika ve uygulamalar hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Santralin kurulacağı başlandığı bölge göz önüne alındığında hemen yakınındaki iki büyük hidroelektrik santrali ve özel sektör tarafından kurulmuş doğalgaz santrallerinin güçleri yanında kurulacak 27 MW lık santralin kurulu güç ve üretime katkısı sayılmayacak kadar azdır.

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartlar ve elektrik enerjisi kurulu altyapısı ile tüketim dengeleri göz önüne alındığında, kamusal kaynakların israfı söz konusu olduğundan Samsun Çarşamba BES kurulumunda kamu yararı yoktur.”

Kaynak: (KHA) - Karadenizhayat Editör: Coşkun ÖZBEK
Etiketler: Samsun, EMO'dan, Biyokütle, Enerji, Santrali, Açıklaması,
Yorumlar
Haber Yazılımı