Haber Detayı
01 Haziran 2020 - Pazartesi 13:47 Bu haber 1413 kez okundu
 
Samsun TMMOB’dan Çarşamba Biyokütle Santrali Santral Yatırımcılarına Sert tepki!
TMMOB İKK (İl Koordinasyon Kurulu) sekreteri Mimarlar Odası Samsun Şube Başkanı İshak Memişoğlu, Çarşamba Biyokütle Enerji Santrali Yatırımcılarının yürütülen mücadeleyi “karalama, aldatma amaçlı, kara propaganda” ve Devlet Düşmanlığı olarak nitelendirmesine sert tepki gösterdi.
SİVİL TOPLUM Haberi
Samsun TMMOB’dan Çarşamba Biyokütle Santrali Santral Yatırımcılarına Sert tepki!

 

Bir basın açıklaması yapan İshak Memişoğlu, “Yatırımcı kuruluş ve onun yönlendirdiği apaçık belli olan birtakım basın yayın kuruluşları tarafından, yürütülen mücadelenin ” karalama, aldatma amaçlı, kara propaganda” gibi sözlerle nitelendirilmesi, doğal miras olan Çarşamba Ovasını savunan yöre halkına ve onların yanında yer alan Demokratik kuruluşlara haksızlık ve saygısızlıktır. “ dedi.

 

MÜCADELEYİ DEVLET DÜŞMANLIĞI OLARAK NİTELENDİRMEK HALKI KİN VE NEFRETE SEVKETMEKTİR

 

Yöre İnsanı’nın, ortaya konulan bilimsel veriler ışığında enerji santralinin doğuracağı olumsuzluklardan dolayı endişe duyduğunu ve  birçok demokratik yolu, yöntemi kullanarak santrale karşı çıktıklarını belirten Memişoğlu, “Halkın kendi imkanlarını kullanarak açtıkları davalar, yaptıkları eylemler ile santrale karşı duruşlarını kararlılıkla ortaya koymalarına, hukuk önünde de haklılıklarını ispatlamalarına  rağmen, iktidar mensubu  siyasetçilerin bu çağrıyı duymayı bırakın özellikle aksine hareket ederek, yatırımcı kuruluşu , mücadele eden taraflara ve yöre halkına karşı bu ifadeleri kullanma  noktasında cesaretlendirdiği anlaşılmaktadır.

Ayrıca meşru hak arama eylemlerinin ve kamuoyu yaratma çabalarının devlet ve millet düşmanlığı olarak nitelendirilmesi, devletin itibarını zedeleyecek bir fiil olarak basında paylaşılması eleştiri sınırını aşmakla kalmayıp, halkı bu haklı direnişin içinde bulunan taraflara karşı kin ve nefrete, düşmanlığa sevketmek fiilini kapsamakta, hakaret ve iftira içermekte olup, kabul edilemez.” Diye konuştu.

 

SANTRAL ÇARŞAMBA’YA VE SAMSUN’A ABARTILDIĞI ŞEKİLDE İSTİHDAM SAĞLAMAYACAK, OVADAKİ İSTİHDAMI AZALTACAK!..

 

Santralin, Çarşamba’ya ve Samsun’a abartıldığı biçimde istihdam imkânı da sağlamayacağını,  aksine tarımsal üretimin azalması nedeniyle ovadaki istihdamı azaltacağını ifade eden İshak Memişoğlu, “Ova halkı yaşam alanlarını koruma derdinde iken, söz konusu biyokütle enerji santrali yatırımı özel bir ticari şirketin yatırımıdır ve özünde oradaki kaynaklardan istifade edip kazanç elde etmenin peşindedir.

Kurulmakta olan Santrale, Biyokütle yakıtları ile elektrik enerjisi üretimi için kilovatsaat başına 13,3 cent/kWh birim fiyat ve 10 yıl süreyle 100 alım garantisi verilmiştir. Biyokütle tesisinde kullanılacak yerli techizat oranına göre birim fiyat 17 cent/kWh’e kadar çıkabilecektir. Proje tanıtım dosyasında yer alan bilgilere göre Çarşamba Biyokütle Enerji Santralı yılda yaklaşık 200 Milyar kW  elektrik üretecektir. Üretilen bu elektrik karşılığında devlet tarafından şirkete ödenecek bedel minimum 25 Milyon , elektirk üretiminde yerli aksam kullanım durumuna göre bu rakam 30 Milyon ’ı geçecektir.

Şimdi bir kez daha düşünmek gerekiyor, Çarşamba Ovasının ortasına kurulacak biyokütle yakıtlı termik santraldan kim kazançlı çıkacaktır?” şeklinde konuştu.

 

İshak Memişoğlu’nun açıklamasının tamamı Şöyle:

 

ÇARŞAMBA OVASI’NA,  BAKANLAR KURULU TARAFINDAN BÜYÜK OVA STATÜSÜ VERİLDİ

 

“Kentimiz ve ülkemiz  için  önemli tarımsal üretim potansiyeline sahip alanlardan biri olan Çarşamba Ovasına,  Bakanlar Kurulu tarafından Büyük Ova statüsü verilerek, Ova ,toprak kaybı ve arazi bozulması tehdidlerine  karşı  yasal olarak koruma altına alınmıştır.

 

Buna rağmen Ovanın adeta merkezinde olan  Çarşamba İlçesi Eğercili Mahallesi sınırları içerisinde, geçmişte tarım alanı olan, zaman içerisinde kömür depolama alanına dönüştürülerek ticari kullanıma açılan   toplam 181 dönümlük tarım arazisi üzerinde, bir biokütle enerji santralinin kurulması  çalışmaları, Samsun kamuoyunun bilgisinden gizlenerek, yasal birtakım gereklilikler,  zorunluluklar bürokrasinin, yerel yönetimlerin ve bazı siyasilerin de  yardımı ile   aşılarak başlatılmıştır.

 

STK’LAR BİLİMSEL VERİLERLE HUKUK MÜCADELESİ VERDİ

 

Santral Kurma faaliyetinin öğrenilmesinden sonra  yöre halkı, (konuya doğrudan dahil olarak veya demokratik kurumlar olan dernek çatısı altında birleşerek),  konuya hakim ve olayın yaratacağı olumsuzlukların  bilincinde olan ve endişe duyan bölgenin Ziraat Odaları, konunun uzmanı olan meslek odalarının da içinde bulunduğu Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Samsun İl Koordinasyon kurulu ile Samsun Akademik Odalar Birlikteliği, Samsun Çevre Platformu ve bağlı bileşenleri bahse konu santralin neden Çarşamba ovasına yapılmaması gerektiği konusundaki tezlerini bilimsel verilere dayandırarak toplu basın açıklaması, sosyal medya duyuruları gibi demokratik eylem yöntemlerini kullanarak  kamuoyu ile paylaşma mücadelesi içine girmişler, yine demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olan yargıya başvurarak yapılacak santralin Çarşamba ovasında yapılma kararının iptali için başvurmuşlardır.

 

BU ALANIN ONAYLANMASI MANİDAR

 

Buradaki mücadelenin temeli, nitelikli tarım alanı olan Çarşamba ovası sınırları içerisinde kurulan bu santrale karşı çıkmak olup, bu tür santrallerin tümden yapılmasına karşı çıkmak değildir. Aksine tarım dışı bölgelerde kurulmasına hiç kimsenin itirazı yoktur. Mahkeme kararlarında da ifade edildiği gibi, ova çevresinde  alternatif yerler olmasına rağmen hiçbir araştırma yapılmaksızın yatırımcının talebi doğrultusunda bu alanın onaylanması ayrıca manidardır.

 

Adı geçen biokütle enerji santralinin resmi kayıtlardaki işletim raporuna göre günde 630 ton orman atığı ve tarımsal atık yakılarak günlük 38 ton külün oluşacağı, bu külün günlük 14,4 kg’lık kısmının bacasından havaya salınacağı, yine bu santralin düzenli, sürekli çalışabilmesi için de yılda asgari 230 bin ton tarımsal atığın temin edilerek depolanması gerektiği sabittir. Yine bu tesisin verimli çalışabilmesi Abdal Deresi’nden ve su kuyularından günlük çekilecek 1500 ton/gün su ile mümkün olabilecektir. Tesise alınan su 400 *C ‘a kadar kaynatılacak, işletmede kullanıldıktan sonra 26 *C olarak tekrar doğaya vereceği santralin tanıtım raporunda da ifade edilmiştir.

 

ÇARŞAMBA BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALI İÇİN ADETA AKLAMA FAALİYETİ BAŞLATILDI

Son günlerde, biyokütle enerji için “yeşil enerji” tanımı kullanılarak Çarşamba Biyokütle Enerji Santralı için adeta aklama faaliyeti başlatıldığı görülmektedir. Söz konusu elektrik santralı yakıt temini bakımından kaynak sürdürülebilir olmakla birlikte, enerji elde etme aşamalarında sürdürülebilir denilen ve biyolojik olan atıkların yakılıyor olması, bu santralin bir nevi termik santral olduğu gerçeğini ortadan kaldırmaz.

 

Yakma sonucu oluşacak gaz, toz ve kül atığının ovaya ve tarıma  zarar vermeyeceğini iddia etmek açıkça bilimi inkardan başka bir şey değildir.

Daha  önceden de Uzman Kurumlarca açıklanan ve Samsun Akademik Odalar Birlikteliği  SAOB ‘un Kimya Mühendisleri Odası Samsun Şubesi’nin raporuna ve çeşitli bilimsel raporlara dayandırarak yaptığı basın açıklamasında da ifade edildiği gibi,

“Biyokütle enerji santralleri fosil yakıtlı santrallerden daha fazla CO2 yayarlar, çünkü odun ve diğer biyokütle türleri karbondan zengindir ama enerji açısından zengin değildir. kömür ile çalısan termik santrallerden 150 daha fazla azot oksit, 600 daha fazla uçucu organik bileşenler, 190 daha fazla partikül madde ve 125 daha fazla karbon monoksit yayarlar. Ayrıca, biyokütle enerji santralleri gaz ve kömür yakıtlı santrallerden çok daha az verimlidir. Daha düşük verim, bir biyokütle santralinden belirli bir miktarda elektrik enerjisi üretmek için daha fazla yakıtın gerekmesi ve daha fazla yakıtın yakılmasıyla daha fazla kirlilik yaratılması anlamına gelir.”

 

ÇARŞAMBA OVASI’NIN SAHİPLERİ ÖNCELİKLİ OLARAK OVADA İKAMET EDENLERDİR

 

Çarşamba Ovasının sahipleri öncelikli olarak ovada ikamet eden, tarım ve hayvancılıkla geçmini sağlayan ve sayıları 30 bini bulan çiftçi ve onların aileleridir.

 

Yatırımcı kuruluş ve onun yönlendirdiği apaçık belli olan birtakım basın yayın kuruluşları tarafından, yürütülen mücadelenin ” karalama, aldatma amaçlı, kara propaganda” gibi sözlerle nitelendirilmesi, doğal miras olan Çarşamba Ovasını savunan yöre halkına ve onların yanında yer alan Demokratik kuruluşlara haksızlık ve saygısızlıktır.

 

Ortaya konulan bilimsel veriler ışığında enerji santralinin doğuracağı olumsuzluklardan dolayı endişe duyan yöre insanı  birçok demokratik yolu, yöntemi kullanarak santrale karşı çıkarken ve kendi imkanlarını kullanarak açtıkları davalar, yaptıkları eylemler ile santrale karşı duruşlarını kararlılıkla ortaya koymalarına, hukuk önünde de haklılıklarını ispatlamalarına  rağmen, iktidar mensubu  siyasetçilerin bu çağrıyı duymayı bırakın özellikle aksine hareket ederek, yatırımcı kuruluşu , mücadele eden taraflara ve yöre halkına karşı bu ifadeleri kullanma  noktasında cesaretlendirdiği anlaşılmaktadır.

 

MEŞRU HAK ARAMA EYLEMLERİ DEVLET VE MİLLET DÜŞMANLIĞI OLARAK NİTELENDİRİLEMEZ!..

 

Ayrıca meşru hak arama eylemlerinin ve kamuoyu yaratma çabalarının devlet ve millet düşmanlığı olarak nitelendirilmesi, devletin itibarını zedeleyecek bir fiil olarak basında paylaşılması eleştiri sınırını aşmakla kalmayıp, halkı bu haklı direnişin içinde bulunan taraflara karşı kin ve nefrete, düşmanlığa sevketmek fiilini kapsamakta, hakaret ve iftira içermekte olup, kabul edilemez.

Santral, Çarşamba’ya ve Samsun’a abartıldığı biçimde istihdam imkânı da sağlamayacaktır. Aksine tarımsal üretimin azalması nedeniyle ovadaki istihdamı azaltacaktır.

Ova halkı yaşam alanlarını koruma derdinde iken, söz konusu biyokütle enerji santrali yatırımı özel bir ticari şirketin yatırımıdır ve özünde oradaki kaynaklardan istifade edip kazanç elde etmenin peşindedir.

Kurulmakta olan Santrale, Biyokütle yakıtları ile elektrik enerjisi üretimi için kilovatsaat başına 13,3 cent/kWh birim fiyat ve 10 yıl süreyle 100 alım garantisi verilmiştir. Biyokütle tesisinde kullanılacak yerli techizat oranına göre birim fiyat 17 cent/kWh’e kadar çıkabilecektir. Proje tanıtım dosyasında yer alan bilgilere göre Çarşamba Biyokütle Enerji Santralı yılda yaklaşık 200 Milyar kW  elektrik üretecektir. Üretilen bu elektrik karşılığında devlet tarafından şirkete ödenecek bedel minimum 25 Milyon , elektirk üretiminde yerli aksam kullanım durumuna göre bu rakam 30 Milyon ’ı geçecektir.

 

 

BİYOKÜTLE YAKITLI TERMİK SANTRALDAN KİM KAZANÇLI ÇIKACAK ?

 

Şimdi bir kez daha düşünmek gerekiyor, Çarşamba Ovasının ortasına kurulacak biyokütle yakıtlı termik santraldan kim kazançlı çıkacaktır?

Mühendislik, mimarlık ve planlama meslekleri sağlıklı ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulması için doğrudan yaşamı, yaşam alanlarını düzenleyen meslekler olup bu meslek gruplarının kamu kurumu niteliğindeki Anayasal en üst örgütlenmesi olan Türk Mühendis ve Mimar Odalrı Birliği (TMMOB); tüm yeraltı ve yerüstü zenginliklerimizin, kültürel ve doğal varlıklarımızın, insan kaynaklarımızın rant ve çıkar çevreleri için değil ülke ve halk yararına değerlendirilmesi için her türlü bilimsel ve hukuksal çalışmayı yürütmektedir.

TMMOB ve bağlı meslek odaları tarafından ana omurgası oluşturulan Samsun Çevre Platformu SAMÇEP  de bu ilkelerden hareket etmekte ve bu mücadelenin içinde halkın yanında yer almaktadır.

Dolayısıyla ne TMMOB’nin ne de SAMÇEP’in herhangi bir siyasi partinin, çıkar çevresinin,  güdümünde olması, söz konusu değildir.

 

Hukuk çerçevesi içerisinde  kentsel ve kırsal alanları, koruma alanlarını ve doğal kültürel mirası kamu yararına korumak için çalışan ve Kamu Kurumu Niteliğinde Kuruluş Olan  Meslek örgütleri olarak çabalarımızı sürdürmekte, görüş ve eleştirilerimizi kamuoyu ile paylaşmakta kararlı olduğumuzu kamuoyu önünde birkez daha ifade ediyoruz. “

 

 

Kaynak: (KHA) - Karadenizhayat Editör: Coşkun ÖZBEK
Etiketler: Samsun, TMMOB’dan, Çarşamba, Biyokütle, Santrali, Santral, Yatırımcılarına, Sert, tepki!,
Yorumlar
Haber Yazılımı