Haber Detayı
05 Eylül 2016 - Pazartesi 17:23 Bu haber 2187 kez okundu
 
SAYSİAD’DAN VERGİ AFFI EĞİTİMİ
SAYSİAD ve TOFED işbirliği ile sektör mensuplarına Torba Yasayla çıkan vergi affı ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi. 3 Eylül 2016 Cumartesi günü TOFED Eğitim Salonunda gerçekleştirilen toplantıda konu ile ilgili bilgilendirmeyi Yeminli Mali Müşavir Hasan Erarslan yaptı.
EKONOMİ Haberi
SAYSİAD’DAN VERGİ AFFI EĞİTİMİ

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren, Cumhuriyet tarihimizin en büyük borç kolaylığını içeren 6736 sayılı Yasa’da ki önemli düzenlemeler Samsunlu Yöneticiler ve Sanayiciler İşadamları Derneği ve Türkiye Otobüsçüler Federasyonu iş birliği ile düzenlenen eğitim toplantısında değerlendirildi.
Toplantıya SAYSİAD üyeleri ile karayolu yolcu taşımacılığı sektörünün mensupları katıldı.
 
HANGİ BORÇLAR KAPSAMDA?
6736 sayılı Vergi Affı ile vergi ve vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı, gümrük vergileri, trafik, askerlik, nüfus, seçim, karayolu geçiş ücreti, RTÜK idari para cezaları, YURT-KUR öğrenim ve katkı kredisi alacakları, SGK ve belediyelerin alacakları yeniden yapılandırılıyor.

Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, askerlik, seçim, nüfus, trafik karayolu geçiş ücreti ve RTÜK idari para cezaları, gümrük vergileri, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, genel sağlık sigortası prim alacakları ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz ve gecikme cezaları yeniden yapılandırılacak.
Ayrıca belediyelerin idari para cezaları, su, atık su ve katı atık ücreti alacakları, belediyelere ödenmesi gereken paylar hariç, beyana dayanan vergilerde ve 2016'ya ilişkin 30 Haziran'dan önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları da yeniden yapılandırma kapsamında yer alacak. Yapılandırma imkânından yararlanmak için son başvuru tarihi ise 31 Ekim 2016 olacak.
 
BORÇLAR NASIL YAPILANACAK?
Bu düzenlemeden yararlanmak isteyen borçlular, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile il özel idarelerine bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini, kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan; SGK'ya bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini ise dördüncü aydan başlamak üzere 2'şer aylık dönemler halinde 18 taksitte ödeyebilecek.

Tutarın, ilk taksit ödeme süresi içinde tamamen ödenmesi halinde, bu tutara herhangi bir faiz uygulanmayacak.

İlk taksitin ödeme süresi içinde tamamen ödenmesi halinde, feri alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar üzerinden ayrıca yüzde 50 indirim uygulanacak.

Taksitle ödenmek istenmesi halinde, borçluların başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri gerekecek. Taksitle yapılacak ödemelerde, ilgili maddelere göre belirlenen tutar, 6 taksit için (1,045), 9 taksit için (1,083), 12 taksit için (1,105), 18 taksit için (1,15), katsayısı ile çarpılacak ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacak.

Düzenlemeden yararlanmak için başvuruda bulunan borçlulara, tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilecek. Ancak tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması halinde, ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecek.
 
TRAFİK CEZALARI SİLİNECEK Mİ?
Trafik cezası affından faydalanmak isteyen vatandaşların öncelikle vergi dairelerine başvurmaları gerekiyor. Ardından başvuru sonucunda talepleri doğrultusunda peşin veya kredi kartı ya da taksitler halinde ödemelerini gerçekleştirmeleri mümkündür.
Ayrıca 30 Haziran 2016 tarihinden önceki dönemlere ait Motorlu Taşıtlar Vergisi de yapılandırma kapsamında ancak 2016 yılının ikinci taksiti kanun kapsamına girmemektedir.
 
SGK TARAFINDAN KESİLEN CEZALARDA DURUM NE OLACAK?
Yapılandırma kapsamında, SGK’ya borcu olanlardan, borcunun tamamını peşin ödemesi halinde, anaparaya eklenen enflasyon farkının yarısı alınmayacak. SGK’ya borcu olanlar peşin ödemenin yanı sıra iki  aylık dönemler  halinde  ödeme yapabilecekler.  Böylece;  6, 9, 12, 18 ya da 36 ay vade ile ödeme yapılabilecek.
 
GÜMRÜK VERGİ VE CEZALARI NASIL YAPILANDIRILACAK?
Gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilen idari para cezaları ile Kabahatler Kanunu’nun iştirak hükümleri nedeniyle kesilen idari para cezalarının yüzde 50’sinin, belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan yüzde 50’si tahsil edilmeyecek.
Ayrıca borcunu peşin ödeyene 'faiz ve gecikme zammı'nın yüzde 50'si oranında ilave bir indirim daha yapılacak.
Kanun kapsamında borcunu yeniden yapılandıran ve borcu yoktur yazısı alan esnaf ve işveren;  bu borçlarından dolayı icra takibi ve haciz işlemlerinden kurtulacak,  teşviklerden yararlanabilecek. Ayrıca daha önce tecil edilen, taksitlendirilen ve yapılandırılan borçların kalan taksit tutarları talep edilmesi halinde yeniden yapılandırılabilecek.
 
2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 YILLARI VERGİ İNCELEMESİ YAPILMAMASINDAN NASIL FAYDALANILIR?
Mükellefler, belirlenen şartlar dâhilinde gelir ve kurumlar vergisi, KDV matrahlarını artırdıkları ve Stopaj Gelir Vergisi vergilerini artırdıkları takdirde, kendileri hakkında artırımda bulunulan yıllar için vergi incelemesi ve bu yıllara ilişkin olarak bu vergi türleri için daha sonra başka bir tarhiyat yapılmayacak.  Bu kapsamda son başvuru tarihi ise 31 Ekim 2016 olacak.
 
STOK AFFI VE BAZI HESAPLARIN DÜZELTİLMESİ NASIL OLACAK?
Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (adi, kolektif ve adi komandit şirketler dahil) işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşlarınca tespit edilecek rayiç bedeliyle, öngörülen sürede vergi dairelerine bir envanter listesiyle bildirerek defterlerine kaydedebilecekler.

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin kayıtlarında yer aldığı halde gerçekte mevcut olmayan mallarını fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanname intikal ettirebilmelerine imkân sağlanacak. Faturalı alınıp kayıtlara geçen, ancak belge düzenlemeksizin satılan malların halen stokta gözükmesi nedeniyle oluşan gerçek dışılık, fatura düzenlenerek kayıt ve beyanlara hasılat olarak intikal ettirilmesi sağlanarak düzeltilecek.

Yasal kayıtlara intikal ettirilen tutarlar, cari yıl gelir vergisi veya kurumlar vergisi matrahının hesabında dikkate alınacak. 

Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ile ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarları ile bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemlerini, vergi dairelerine beyan ederek kayıtlarını düzeltebilecek. Bu kapsamda beyan edilen tutarlar üzerinden yüzde 3 oranında vergi hesaplanarak beyanname verme süresi içinde ödenecek.
 
VARLIK BARIŞINDAN HİÇ VERGİ ÖDEMEDEN FAYDALANILABİLİR Mİ?
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanuna göre, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 31 Aralık 2016'ya kadar Türkiye'ye getirenler, bu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek.

Mükellefler, Türkiye'ye getirilen varlıklarını, dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın işletmelerine dâhil edebilecekleri gibi aynı varlıkları vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate almaksızın işletmelerinden çekebilecek.

Mükellefler, Türkiye'de bulunan, ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlarını da 31 Aralık 2016'ya kadar kanuni defterlere kaydedebilecek. Bu takdirde söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilecek.
 

Kaynak: (KHA) - Karadenizhayat Editör: Coşkun ÖZBEK
Etiketler: SAYSİAD’DAN, VERGİ, AFFI, EĞİTİMİ,
Yorumlar
Haber Yazılımı