Haber Detayı
30 Haziran 2021 - Çarşamba 11:03 Bu haber 2358 kez okundu
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tasarruf genelgesi : Kamu harcamalarına büyük kısıtlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm kamu kurumlarını ilgilendiren "tasarruf tedbirleri" genelgesi yayımladı.
RESMİ İLAN Haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tasarruf genelgesi : Kamu harcamalarına büyük kısıtlama

 

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında hiçbir surette hizmet binası, lojman, her ne adla olursa olsun memur evi, kamp, kreş, eğitim, dinlenme ve benzeri sosyal tesis ve bunlarla ilgili arsa ve arazi satın alınmayacak, kamulaştırılmayacak, yeni kiralama yapılmayacak ve yeni inşaata başlanmayacak.

 

YENİ TAŞIT ALIMINA YASAK, TAŞIT SAYISI AZALTILACAK

 Acil ve zorunlu haller dışında her ne suretle olursa olsun yeni taşıt edinilmeyecek. Kamu kurum ve kuruluşları hizmet alımı suretiyle edinecekleri toplam taşıt sayısının kademeli olarak azaltılmasına ilişkin tedbirleri alacak, bu kapsamda 2020 yılındaki taşıt sayılarını 2021 yılından başlamak üzere 2023 yılı sonuna kadar kümülatif olarak en az yüzde 20 oranında azaltacak. İlgili mevzuatında belirtilen makam ve hizmetler ile ambulanslar hariç olmak üzere, hibe dahil her ne suretle olursa olsun yabancı menşeli taşıt edinilmeyecek.

 


BELEDİYELER BASIN BİRİMLERİ DIŞINDA GÜNLÜK GAZETE ALAMAYACAK, ABONE OLAMAYACAK

Bakanlar, belediye başkanları ve üst yöneticiler tarafından; cep telefonu tahsis edilen makamlar için aylık cep telefonu görüşme ücreti limitleri, 1800 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmeyecek.Kamu kurum ve kuruluşlarının basını izleme ile ilgili birimleri ve kütüphane dokümantasyon merkezleri hariç hiçbir şekilde günlük gazete alımı yapılmayacak, görev alanı ile ilgili olmayan yayınlara abone olunmayacak.

 


BELEDİYELER VE KAMU KURUMLARI BASIN YAYIN ORGANLARINA TANITIM FAALİYETLERİ DIŞINDA İLAN VEREMEYECEK 

Uluslararası toplantılar ile milli bayramlar hariç açılış, konferans, seminer, yıl dönümü ve benzeri kutlama ve organizasyonlara ilişkin faaliyetler nedeniyle gezi, kokteyl, yemek ve benzeri davetler düzenlenmeyecek, hediye verilmeyecek ve diğer adlar altında ödeme yapılmayacak. Mevzuattan kaynaklanan zorunluluklar gereği yapılan veya kurum faaliyetleri ile doğrudan ilgili olan tanıtım giderleri hariç olmak üzere basın ve yayın organlarına ilan-reklam verilmeyecek.

 


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu kurum ve  kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin  azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin  "tasarruf tedbirleri" genelgesi yayımladı.   Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı genelgesinde, kamu  kaynaklarının maksadına uygun azami tasarruf prensiplerine riayet edilerek  kullanılmasının her kamu kurumu ve görevlisi için bir görev ve aynı zamanda bir  mecburiyet olduğu vurgulandı.

 


KAYNAKLARIN ÜZERİNDE HARCAMA YAPILAMAYACAK
 
 "Kamu hizmetleri, bütçe sınırları içinde kalınarak ayrılan kaynakların  üzerinde harcama yapılmasına yol açılmadan azami tasarruf anlayışı içinde yerine  getirilecektir. Yılı ve takip eden yılların bütçelerinde ilave yük oluşturacak  şekilde faaliyet genişlemesine ve iş artışına gidilmeyecektir. Kamu kurum ve  kuruluşları kendi kuruluş mevzuatında belirtilen faaliyet alanları ile doğrudan  ilgili olmayan herhangi bir harcama veya taahhütte bulunmayacak, ihale şartname  ve sözleşmelerine alım konusuyla ilgisi olmayan unsurları dahil etmeyeceklerdir.  Kamu kurum ve kuruluşları, yapacakları alımlarda ölçek ekonomisinden yararlanarak  ihtiyaçların daha düşük maliyetlerle karşılanması amacıyla ortak alım yoluyla  tedarikin yaygınlaştırılması için azami gayret göstereceklerdir."
 
  
 Taşınmaz edinilmesi ve kiralanması
 
Genelgeye göre, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve  yurt dışında hiçbir surette hizmet binası, lojman, her ne adla olursa olsun memur  evi, kamp, kreş, eğitim, dinlenme ve benzeri sosyal tesis ve bunlarla ilgili arsa  ve arazi satın alınmayacak, kamulaştırılmayacak, yeni kiralama yapılmayacak ve  yeni inşaata başlanmayacak.

 

Ancak deprem riski nedeniyle yıkım kararı verilmesi halinde, o hizmet  için tahsis edilebilecek Hazineye ait taşınmazın bulunmadığının tevsik  edilmesinden sonra, kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetinde bulunan veya tahsis  edilmiş olan yerlere yeni inşaat yapılabilecek.  Diğer taraftan, kesinleşmiş mahkeme kararı ile taşınmazın tahliyesi  gibi kanuni zorunluluk halinde, o hizmet için tahsis edilebilecek Hazineye ait  taşınmazın bulunmadığının tevsik edilmesinden sonra, hizmet yeri ihtiyacının  karşılanması amacıyla taşınmaz kiralarının yüksek olduğu mahaller dışında ve  rayiç bedeli dikkate alınarak taşınmaz kiralanabilecek.


 
  Resmi taşıtların edinilmesi ve kullanılması

 
  Genelgede, resmi taşıtların ediniminde ve kullanımında belirtilen  hükümler çerçevesinde hareket edileceği vurgulandı. Buna göre, kamu kurum ve kuruluşlarınca taşıt edinimleri ihtiyaç  analizlerine dayandırılacak, acil ve zorunlu haller dışında her ne suretle olursa  olsun yeni taşıt edinilmeyecek. Mevcut taşıtlar da ihtiyaç analizleri ve tasarruf  anlayışı çerçevesinde yeniden gözden geçirilecek, ihtiyaç fazlası olan veya  ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtlar ihtiyacı olan kurumlara devredilecek ya da  tasfiye edilecek.


 Kamu kurum ve kuruluşları hizmet alımı suretiyle edinecekleri toplam  taşıt sayısının kademeli olarak azaltılmasına ilişkin tedbirleri alacak, bu  kapsamda 2020 yılındaki taşıt sayılarını 2021 yılından başlamak üzere 2023 yılı  sonuna kadar kümülatif olarak en az yüzde 20 oranında azaltacak. İlgili mevzuatında belirtilen makam ve hizmetler ile ambulanslar hariç  olmak üzere, hibe dahil her ne suretle olursa olsun yabancı menşeli taşıt  edinilmeyecek. Merkezi yönetim bütçe kanununa ekli (T) işaretli cetvelde tasnifi  yapılan taşıt cinslerinde en az iki marka tarafından yerli menşeli üretimi  olmayan taşıtlar hakkında bu hüküm uygulanmayacak.


MAKAM ARAÇLARINA KISITLAMA
 
 237 sayılı Taşıt Kanunu'na ekli (1) ve (2) sayılı cetvel kapsamındaki  hizmetlere ve koruma altına alınanlara tahsis edilen taşıtlar dışında hiçbir  makama taşıt tahsis edilmeyecek. Söz konusu cetvellerde yer almayanlardan 3  sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve kuruluşlarında Atama  Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) sayılı cetvelde yer alan  kadro, pozisyon ve görevlerde bulunanlar ile belediye başkanları ve belediyelerde  genel sekreterler ve genel müdürler; ikametgahları ile görev yerleri arasındaki  sadece sabah-akşam geliş ve gidişleri için hizmet aracı olarak kurumların  mevcutlarında bulunan binek veya "station wagon" tipi taşıtlardan  yararlanabilecek.


 
 Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı,  Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü  personeli ile Hakimler ve Savcılar Kanunu'na tabi olarak görev yapanlardan,  güvenlik ihtiyaçları nedeniyle gerekli görülenlerin ikametgahları ile görev  yerleri arasındaki sadece sabah-akşam geliş ve gidişleri ilgili bakan veya üst  yönetici onayıyla hizmet araçlarınca sağlanabilecek. Ayrıca bakanlıklarda hizmet  taşıtlarından en fazla 3 adedi bakanlar tarafından belirlenecek esaslar  çerçevesinde makam hizmetlerinde kullanılabilecek.

 
Kanunun izin verdiği haller hariç hiçbir makama yabancı menşeli  taşıt, makam aracı olarak tahsis edilmeyecek


 
 Taşıt Kanunu hükümlerinin izin verdiği haller hariç hiçbir makama  arazi binek gibi taşıtlar ile yabancı menşeli taşıt, makam aracı olarak tahsis  edilmeyecek. Memuriyet mahalli dışındaki görevlere (şehirler arası, merkezden  taşraya ve taşradan merkeze vb.) zorunlu durumlar hariç resmi taşıtla gidilmemesi  hususunda ilgililer azami özen ve dikkati gösterecek.


 Ayrıca memuriyet mahalli dışındaki görevlere başka ulaşım araçları ile  gidilmesi halinde aynı yere ilgilinin görevinde kullanılmak üzere taşıt  gönderilmeyecek, gidilen yerdeki resmi hizmet araçlarından istifade edilecek. Söz konusu kanunun ekli (1) ve (2) sayılı cetveli kapsamındaki  hizmetlere veya koruma altına alınanlara tahsis edilen taşıtlar dışında kalan ve  hizmet aracı olarak kullanılan taşıtlar, münhasıran resmi hizmetlerin yerine  getirilmesi amacıyla aynı kurumun birimleri arasında ayrım yapılmaksızın ve  mümkün olduğu ölçüde güzergah birleştirmesi yapılarak kullanılacak.

 

Bu taşıtlar, özel işlerde, tatil günlerinde ve personel servis aracı  olarak kullanılmayacak, hiçbir makam, birim ve şahsın kullanımına tahsis  edilmeyecek. Bu hükümler 237 sayılı Kanunun 17'nci maddesinin ikinci fıkrası  kapsamında kullanılan taşıtlar hakkında da uygulanacak.  Taşıt Kanunu'nun ekli (1) sayılı cetvelinde belirtilenlere tahsis  olunacak taşıtlar hariç, bütün taşıtlarda "Resmi hizmete mahsustur” ibaresi yer  alacak.  Kamu kurum ve kuruluşlarının şoför ihtiyacı, kadrolu şoför veya hizmet  alımı suretiyle taşıt edinimi sözleşmelerine dayalı olarak karşılanmak yerine  öncelikle 17 Mart 2006 tarihli ve 2006/10194 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile  yürürlüğe konulan Taşıtları Sürebilecek Kamu Görevlilerinin Belirlenmesine  ilişkin Esas ve Usuller çerçevesinde resmi görevi ifa etmek üzere taşıta ihtiyaç  duyan kamu görevlilerinin görevlendirilmesi suretiyle karşılanacak.

 

 Taşıtlar, kullanım süresi ve maliyet analizleri dikkate alınarak en  ekonomik yöntemle edinilecek. Hizmet aracı olarak edinilecek taşıtlarda baz veya  standart donanımlı, binek ve "station wagon" cinsi taşıtlarda 1600 cc ve  altındaki motor hacimli, işletme maliyetleri düşük ve ekonomik olan taşıtlar  tercih edilecek.
 
  
 Ayrıca hizmet alımı suretiyle edinilecek taşıtlarda model yılı yeni  araçlar yerine ekonomik olması durumunda binek ve "station wagon" cinsi  taşıtlarda 10 yaşını, diğer taşıtlarda 15 yaşını doldurmamış olmak kaydıyla model  yılı yeni olmayan araçlara öncelik verilecek.  Taşıtların verimli kullanımı ile işletme maliyetlerinin asgari  seviyeye indirilmesine yönelik gerekli önlemler idarelerce alınacak. Bu kapsamda  taşıtların masrafları gider türleri itibarıyla plaka bazında düzenli olarak kayıt  altına alınacak, harcama yetkililerince taşıtların çalışma süresi, güzergahı,  ortalama yakıt tüketim değeri, bakım maliyetleri ve sürücü performansı düzenli  olarak izlenecek.

 

Bu genelgenin uygulanması sonucunda atıl kalan taşıtlar ilgili  kurumlarca Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirilecek, Bakanlık atıl taşıtları  bütün kurumlara duyuracak, taşıt ihtiyacı öncelikle söz konusu taşıtlardan  karşılanacak. Bu hükümler; kurumlarda üst yöneticiler, il özel idarelerinde ve  illerde valiler, belediyelerde ise belediye başkanları tarafından hassasiyetle  izlenecek ve denetlenecek, aksine hareket edenler hakkında ilgili mevzuat  hükümlerine göre işlem yapılacak.

 
 Mahalli idareler hariç kamuda taşıt edinim, kullanım ve tasfiye  süreçlerinin bütünleşik bir anlayışla, etkinlik ve verimlilik esaslarına göre  yeniden düzenlenmesi amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen  Kamu Filo Yönetim Sistemi Projesi kamu idarelerince yakından takip edilecek,  projenin uygulanması hususunda gerekli işbirliği ve destek sağlanacak.

 
   Haberleşme giderlerinde tasarruf için gerekli her türlü tedbir  alınacak
 

  
 "Tasarruf tedbirleri" genelgesinde kamu kurum ve kuruluşlarının  haberleşme giderlerine ilişkin hususlar da yer aldı.  Bu kapsamda, kamu kurum ve kuruluşlarının harcama yetkilileri,  haberleşme giderlerini hizmet gerekleri ve teknolojik imkanlar çerçevesinde  gözden geçirerek kaynakların verimli kullanılması hususunda sayı, tutar veya  kullanım kısıtlamaları da dahil gerekli her türlü tedbiri alacak. Kurum hizmetlerinin gerektirdiği zorunlu haller ile güvenlik,  istihbarat, askeri ve uluslararası ilişkiler maksatlı milletler arası görüşmelere  açılacak telefonlar, bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarda bakan,  il özel idarelerinde vali, belediyelerde belediye başkanı, diğer idarelerde üst  yönetici tarafından belirlenecek.

 

 

  Cep telefonları sadece Cumhurbaşkanı Yardımcısı, bakanlar, yüksek  yargı organları başkanları, valiler ve belediye başkanları ile hizmet gereksinimi  dikkate alınarak 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (1) sayılı cetvelde  yer alan kadro, pozisyon ve görevlerde bulunanlar ile belediyelerde genel  sekreterler ve genel müdürler ile sınırlı olmak üzere bakanlıklar, bağlı, ilgili  ve ilişkili kuruluşlarda bakan, belediyelerde belediye başkanı, diğer idarelerde  üst yönetici tarafından belirlenen makamlar için tahsis edilebilecek.  

 

Bu şekilde cep telefonu tahsis edilen makamların listesi bakanlıklar,  bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlar ile diğer idareler bakımından  Cumhurbaşkanlığına, belediyeler bakımından ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığına  gönderilecek. Bakanlar, belediye başkanları ve üst yöneticiler tarafından; cep  telefonu tahsis edilen makamlar için aylık cep telefonu görüşme ücreti limitleri,  1800 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı  geçmeyecek. Kamu kurum ve kuruluşları, tebligatlarını ilgili mevzuatında istisna  tutulan durumlar hariç elektronik tebligat sistemlerini kullanarak yapacak.  Mevzuat hükümleri uyarınca elektronik tebligat adresi alma zorunluluğu olmayan  kişilerin bu sistemlere dahil olabilmesi kamu idarelerince teşvik edilecek ve  azami gayret gösterilecek. Elektronik bilgi yönetim sistemleri üzerinden yapılan  resmi yazışmalar ayrıca posta ile gönderilmeyecek.

 
  Hizmet içi eğitim ve toplantılar ile personel görevlendirmelerine  ilişkin tasarruf tedbirleri
 
  Kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet içi eğitim, konferans, seminer,  çalıştay, sempozyum, toplantı, organizasyon ve benzeri her türlü faaliyetlerinin  uzaktan erişim yöntemleriyle yapılması esas olacak.  Söz konusu faaliyetlerin yüz yüze yapılmasının zorunluluk arz ettiği  durumlarda öncelikli olarak kamu tesislerinin kullanılması, ihtiyacın mümkün  olduğunca kamu personeli tarafından karşılanması, görev süresi ve görevli  sayısının asgari seviyede tutulması, fiyatların ekonomik olduğu yer ve dönemlerin  tercih edilmesi ve zorunluluk durumunun gerekçelerinin belirtilmesi kaydıyla  geçici görevlendirmeler yapılabilecek. 

 

 Zorunlu hallerde yapılacak yurt dışı geçici görevlendirmeler, görevin  süresi ve görevli sayısı en az seviyede tutularak bakanlıklar, bağlı, ilgili ve  ilişkili kuruluşlarda bakan, diğer idarelerde üst yönetici onayı ile yapılacak.  Söz konusu görevlendirme onayları ile görevlendirme sonucuna ilişkin  raporlar, görevlendirmenin bitimi tarihinden itibaren 15 gün içerisinde  Cumhurbaşkanlığına gönderilecek. Bu kapsamda yapılacak görevlendirmelerde, İl  Özel İdareleri bakımından İçişleri Bakanlığınca, belediyeler bakımından Çevre ve  Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan veya yayımlanacak genelge hükümlerine  uyulacak. Kamu kurum ve kuruluşları, yurt dışı temsilcilikleri uhdesindeki  hizmet sunumu ihtiyacını gözetecek ve görevlendireceği personel sayısını asgari  seviyede tutmaya özen gösterecek. Bu kapsamda mümkün olduğu ölçüde bir kamu kurum  veya kuruluşunun yurt dışında görevlendirdiği temsilci/temsilciler, o  temsilcilikte diğer kurum ve kuruluşlara ait görevleri de yerine getirebilecek.

 
   Basın ve yayın giderlerine düzenleme
 
 Kamu kurum ve kuruluşlarının basını izleme ile ilgili birimleri ve  kütüphane dokümantasyon merkezleri hariç hiçbir şekilde günlük gazete alımı  yapılmayacak, görev alanı ile ilgili olmayan yayınlara abone olunmayacak.  İdare faaliyetlerini tanıtmaya yönelik rapor, kitap, dergi, bülten ve  benzeri yayınlar basılmayacak, bu dokümanların hazırlanması ve paylaşımı  elektronik ortamda yapılacak.

 

  Kamu kurum ve kuruluşları tarafından bastırılması zorunlu görülen  dokümanlar ihtiyaç sayısı kadar bastırılacak ve ekonomik malzeme kullanımı tercih  edilecek.


 
 Kırtasiye ve demirbaş alımları
 
   Kamu kurum ve kuruluşlarında kağıt kullanımı en aza indirilecek,  rapor, bilgi notu ve benzeri dokümanların hazırlanması ve dağıtımı elektronik  ortamda yapılacak. Demirbaş alımı zorunlu hallerde yapılacak, demirbaşlar kullanım ömrü  tamamlanmadan değiştirilmeyecek. Bilgisayar ve bilgi işlem sistemlerinin  yenilenmesi ve genişletilmesi durumunda hizmet ihtiyacının gerektirdiği  özellikler ve kapasite dikkate alınacak.  Ayrıca fiziki olarak birbirine yakın makam ve birimlerdeki fotokopi,  faks ve benzeri büro malzemelerinin ortaklaşa kullanılması sağlanacak.

 
   Temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri
 
  Uluslararası toplantılar ile milli bayramlar hariç açılış, konferans,  seminer, yıl dönümü ve benzeri kutlama ve organizasyonlara ilişkin faaliyetler  nedeniyle gezi, kokteyl, yemek ve benzeri davetler düzenlenmeyecek, hediye  verilmeyecek ve diğer adlar altında ödeme yapılmayacak. Temsil ve ağırlama  ödenekleri, zorunlu haller dışında kullanılmayacak.

 

Ajanda Takvim, eşantiyona  yasak

 Yılbaşı ve bayram dönemlerinde kamu görevlileri tarafından  gönderilecek tebrik, telgraf ve benzeri posta hizmetlerine ilişkin kağıt, baskı,  posta ve benzeri giderler hiçbir şekilde kurum ve kuruluşların bütçesinden  ödenmeyecek, mevzuat gerekleri dışında kurum ve kuruluşların tasarruflar altında  bulunan kaynaklardan ajanda, takvim, plaket, hatıra, hediye, eşantiyon basım ve  dağıtımı türü işler yaptırılmayacak.


Kamu kurum ve kuruluşlarınca mevzuattan kaynaklanan zorunluluklar  gereği yapılan veya kurum faaliyetleri ile doğrudan ilgili olan tanıtım giderleri  hariç olmak üzere basın ve yayın organlarına ilan-reklam verilmeyecek.

 
 Personel giderlerinde tasarruf kriterleri


 
 Genelge kapsamında mevcut personelin etkin ve verimli çalışmasını  sağlamak üzere gerekli tedbirler alınacak, hizmet standartlarına uygun ve dengeli  bir şekilde görevlendirilmesi sağlanacak ve atıl personel oluşmasına izin  verilmeyecek.

 

Kanundan doğan mecburi yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hizmet  genişlemesi ve yeni bir teşkilat biriminin kurulması halleri hariç olmak üzere  bir önceki mali yılda kadro ve pozisyon sayılarında emeklilik, istifa ve ölüm  gibi nedenlerle meydana gelen azalma kadar yeni kadro ve pozisyon ihdas ya da  kullanım talebinde bulunulabilecek.


 Mahalli idareler bakımından bu kapsamdaki uygulamalarda, ilgili  mevzuatta yer alan norm kadro ilke ve standartları ile yıllık toplam personel  giderleri hakkındaki oranlar esas alınacak.


 Kamu personeli zorunlu haller dışında fazla mesai ücreti alacak  şekilde istihdam edilmeyecek. Kamu kurum ve kuruluşları, fazla çalışma ve fazla  sürelerle çalışma giderlerini asgari seviyede tutmak amacıyla 4857 sayılı İş  Kanunu'nda yer alan serbest zaman ve denkleştirme süresi hükümlerini öncelikle  uygulayacak. İş Kanunu kapsamında çalışan işçilerin yıl içerisinde hak kazandıkları  yıllık ücretli izin süreleri, ilgili yıl içerisinde kullandırılacak. Ayrıca,  ilgililerin önceki yıllarda hak kazanıp kullanmadıkları yıllık ücretli izin  süreleri, yürütülen hizmetlerde aksamaya sebep olmayacak şekilde azami üç yıl  içerisinde kullandırılacak.


 2019/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı'nda öngörülen  koruyucu giyim ve donanım malzemeleri, söz konusu kararda yer alan hizmetlerde  görev yapan personel ile sınırlı olarak, aynı şekilde verilecek. Bu yardım  karşılığında çek, kupon veya benzeri ödeme araçları kullanılmayacak ve nakdi bir  ödemede bulunulmayacak.

 

 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68'inci maddesinin (B) bendine  göre yapılacak atamalar sadece yönetici kadroları (şef dahil) ile sınırlı  tutulacak, yönetici kadroları dışındaki kadrolara anılan bent çerçevesinde atama  yapılmayacak.

 

 
   Kamu alımlarında enerji kullanımı düşük olan ürünler tercih edilecek
 
  Kamu kurum ve kuruluşları, enerji maliyetlerini azaltmak amacıyla  "Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi"nde yer alan tasarruf  önlemlerine uyacak.  Ayrıca doğalgaz ve elektrik enerjisi tedarikinde, serbest tüketici  kriterlerini sağlayan binalarda ihale usulleri uygulanarak enerji giderlerinin  azaltılmasına yönelik gerekli tedbirler alınacak. Kamu alımlarında, enerji  verimliliği yüksek projeler ile enerji kullanımı düşük olan ürünler tercih  edilecek.  Su kullanımında israfı önlemek amacıyla gerekli tedbirler alınacak ve  tasarruflu cihazlar tercih edilecek. Yeşil alanların sulanmasında mümkün  olduğunca şebeke suyu kullanılmayacak.

  
 Yakın yerleşkelerdeki kamu kurum ve kuruluşları personel servisi  hizmetlerini birlikte ihale edecek
 
Kamu kurum ve kuruluşları, ilgili mevzuatına uygun olarak  sağlayacakları personel servis hizmetinde en etkin ve ekonomik yöntemleri tercih  edecek, personel servisi temininin hizmet alımı suretiyle sağlanması durumunda  belirtilen kriterlere uyacak. Buna göre, yakın yerleşkelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarının personel  servisi hizmetini birlikte ihale etmeleri esas olacak.

 

Personel servisi  hizmetinden fiilen yararlanan kişi sayısının araç kapasitesinin yüzde 70'inin  altında olması durumunda ilgili hatta servis sunumu yapılmayacak. Personel servisi ihale şartnamelerinde araç yaşı kriteri belirlenirken  model yılı yeni araçlar yerine maliyet tasarrufu sağlayacak şekilde "Kamu Kurum  ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği"ne uygun olarak model yılı yeni  olmayan araçlara öncelik verilecek.

 
 Havayolu şirketlerince sağlanan uçuş millerinin şahıslar tarafından  kullanılması önlenecek
 
 Bedeli kurum ve kuruluşlarca karşılanmak suretiyle satın alınan mal  veya hizmetler karşılığında tahakkuk eden her türlü ayni veya nakdi menfaatin  (havayolu şirketlerince sağlanan uçuş milleri vb.), şahıslarca tasarruf edilmesi  önlenecek, kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılması sağlanacak.    Kamu kurum ve kuruluşları, ek mali yüklerle karşılaşılmaması için  fatura karşılığı ödemelerini ve diğer yükümlülüklerini zamanında yerine getirecek  ve bunun için her türlü tedbiri alacak. Mevzuattan kaynaklanan zorunluluklar dışında, mesleki kuruluş veya  derneklere üye olunmayacak. Uluslararası kuruluşlara mevcut üyelikler gözden  geçirilerek kurumların faaliyetlerine doğrudan katkı sağlamayanlar  sonlandırılacak

 

 

. Kamu kurum ve kuruluşları, hizmet kalitesinin artırılması amacıyla  ihtiyaç duyulan araştırma, geliştirme, eğitim ve benzeri ihtiyaçlarını öncelikle  kendi personeli veya ilgili diğer kurumların bilgi ve tecrübe sahibi  personelinden faydalanarak karşılayacak, zorunlu olmadıkça danışmanlık hizmeti  satın almayacak.  Bu genelgenin uygulanması ile ilgili olarak tüm kamu kurum ve  kuruluşları tarafından gereken tedbirler alınacak, her kademedeki yönetici  tasarruf ilkelerinin uygulanmasından sorumlu olacak.  Genelgede belirtilen hükümler hilafına ortaya çıkabilecek zorunlu  ihtiyaçların karşılanabilmesi için bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili  kuruluşlar ile diğer idareler bakımından Cumhurbaşkanlığından, il özel idareleri  bakımından İçişleri Bakanlığından, belediyeler bakımından Çevre ve Şehircilik  Bakanlığından izin alınacak.

 

Genelgenin yayımından önce yürürlükte bulunan mevzuat çerçevesinde, bu  genelge kapsamına giren hususlarla ilgili münferit olarak izin alınmış iş ve  işlemler için bu genelgenin yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde yeniden  izin alınacak.

 

Bu genelgenin uygulanmasından doğabilecek tereddütleri gidermeye il  özel idareleri bakımından İçişleri Bakanlığı, belediyeler bakımından Çevre ve  Şehircilik Bakanlığının yetkili olacağı bildirilirken, 2007/3 ve 2008/3 sayılı  genelgelerin de yürürlükten kaldırıldığı belirtildi.

Kaynak: (KHA) - Karadenizhayat Editör: Coşkun ÖZBEK
Etiketler: Cumhurbaşkanı, Erdoğan'dan, tasarruf, genelgesi, :, Kamu, harcamalarına, büyük, kısıtlama,
Yorumlar
Diğer Haberler
Haber Yazılımı